Planinke i izviđači

Stupnjevi znanja za planinke i izviđače

Prvo polje znanja
Drugo polje znanja
Prva zvjezdica i dva polja znanja (bronca)
Prva zvjezdica i tri polja znanja (bronca)
Druga zvjezdica znanja (srebro)
Treća zvjezdica znanja
(zlato)

1. STUPANJ
IZVIĐAČKOG ZNANJA

 • “Izviđački zavjet – što je to?” Potrebno je obnoviti znanje o zavjetu, o njegovom smislu i časnosti obveze koja se njime preuzima. (1) 
 • “Zakoni izviđača i moje ponašanje.” Potrebno je upoznati izviđačke zakone i uspoređivati svoje ponašanje u skladu s njima. (1) 
 • Treba upoznati obilježja i karakteristike IK “Javor”, Saveza izviđača Hrvatske (amblem, himnu, načine ophođenja). (1) 
 • Potrebno je upoznati kratku povijest svoje jedinice (kluba, družine, patrole). 
 • Poželjno je upoznati izviđače iz druge jedinice (grada, odreda…)
 • Razgovarati o različitim izviđačkim organizacijama unutar svjetskog skautskog pokreta
 • upoznati glavna obilježja užeg zavičaja: geografske karakteristike, stanovništvo i njegova zanimanja; (1) 
 • dobro upoznati život i djelo jedne značajnije osobe iz svog zavičaja;(2) 
 • upoznati barem jednu karakterističnu narodnu nošnju svog zavičaja; (2) 
 • naučiti glavna obilježja Republike Hrvatske: grb, zastavu, himnu i glavne blagdane; (2) 
 • obići i upoznati jednu važniju planinu ili brdo u svome zavičaju. (3)
 • upoznati osobnu opremu za izlet; naučiti što u nju spada i kako ju prirediti za nošenje; (1) 
 • upoznati raspored geografskih strana svijeta; upoznati kompas i pomoću njega odrediti pravac Sjevera; (1) 
 • upoznati izgled i značenje planinarske markacije; (1) 
 • zabilježiti glavne podatke o dijelu prijeđenog puta na izletu; (2) 
 • upoznati neke načine orijentacije bez uporabe kompasa; (2) 
 • upoznati izgled i osnovne karakteristike topografske karte; (2) 
 • upoznati znakove traženja pomoći u prirodi; (3) 
 • ostvariti sa svojom patrolom ili jedinicom pješački izlet od 5-6 km.(2)
 • vježbati kroz igre slobodno ocjenjivanje dužine, težine, vremena i pamćenja predmeta, udaljenosti itd.; (1) 
 • izvijestiti usmeno o važnijim detaljima dijela prijeđenog pješačkoga puta, promatranog objekta ili prometnice;(2) 
 • izvršiti uspješno maskiranje priručnim sredstvima u prirodi.(3)
 • upoznati kratku povijest komuniciranja raznim signalima; (1) 
 • upoznati oblik, boju, veličinu i rukovanje signalnim barjačićima;(1) 
 • upoznati i izraditi u patroli “nevidljivo pismo”;(1) 
 • upoznati signalizaciju “semaforom”;(2) 
 • obnoviti poznavanje signaliziranja poruke “SOS”(2).
 • upoznati način podizanja i slaganja te uporabu malog šatora tipa kućica;(1) 
 • isplesti čvor za maramu;(2) 
 • naučiti u pripremi za taborovanje što je potrebna oprema te njeno slaganje i pakiranje u naprtnjaču; upoznati život na taborovanju;(2) 
 • upoznati izgled i uporabu malog alata u kući i radionici (kliješta, kombinirke, izvijač, čekić, šegac);(2) 
 • izgraditi nekoliko patenata od priručnog materijala u šatoru samostalno ili s drugim izviđačem iz patrole;(2) 
 • naučiti vezati i primijeniti sljedeće čvorove: vrzinu petlju, ambulantni, zastavni, skračivanjku, mrtvi čvor; (2) 
 • obnoviti na izletu ili kroz igru poznavanje putnih znakova; (1) 
 • boraviti 12 do 15 dana u prirodi zajedno sa svojom izviđačkom jedinicom pod šatorom.(2)
 • naučiti koja je voda za piće u prirodi te njezino nošenje i ispijanje; (1) 
 • pripremiti zajedno s patrolom osnovni pribor za pripremu jednostavnih jela u prirodi;(1) 
 • prirediti neko gotovo jelo iz konzerve, skuhati čaj ili ispržiti jaja u priručnim uvjetima u prirodi;(2) 
 • uredno čuvati pribor za jelo u prirodi, na taborovanju (izraditi vrećicu ili torbicu za čuvanje i nošenje);(3) 
 • pomoći kuharu u pripremanju jela na taborovanju ili zimovanju.(3)
 • naučiti vrste oborina i njihovo nastajanje, te osnovne meteorološke simbole;(1) 
 • naučiti što je i kako nastaje strujanje zraka;(2) 
 • naučiti kako se osigurati od požara u šumi.(2)
 • dobro upoznati jednu životinju ili pticu u svom kraju;(1) 
 • posjetiti ZOO ili botanički vrt zajedno s patrolom;(1) 
 • upoznati i nacrtati po sjećanju jedan šumski cvijet;(2) 
 • upoznati i nacrtati po sjećanju dvije vrste drveta;(2) 
 • zasaditi kod kuće, u izviđačkim prostorijama ili u prirodi jednu biljku i pomoći njenom rastu.(3)
 • naučiti kako postupiti s otpacima koje smo stvorili u prirodi;(1) 
 • upoznati potrebu zaštite prirode;(2) 
 • uključiti se u akciju čišćenja i zaštite okoliša.(3)
 • upoznati osnovna sredstva dezinsekcije;(1) 
 • upoznati upotrebu trokutne/izviđačke marame u prvoj pomoći;(2) 
 • naučiti koji je lijek potreban za zubobolju, za povraćanje i proljev;(1) 
 • unaprijediti kroz jedan mjesec vježbe (i pred patrolom dokazati) svoj osobni rekord u jednoj aktivnosti iz aerobika, gimnastike, hodanja, joginga, tjelesne kondicije;(2) 
 • sudjelovati u jednom patrolnom športskom natjecanju;(2) 
 • unaprijediti svoju osobnu higijenu kod kuće, a na taborovanju proći bez zamjerki na brigu o osobnoj higijeni.(2)
 • uključiti se i pomoći u nekoj izviđačkoj radnoj aktivnosti u svojoj jedinici;(1) 
 • sudjelovati u organiziranoj radnoj aktivnosti izviđača u svojem mjestu radi priskrbljivanja dijela sredstava za akcije ili za humanitarne projekte;(1) 
 • sudjelovati u organiziranoj štednji svoje patrole ili družine;(2) 
 • izdvojiti iz ušteđevine patrole-družine ili svoje osobne štednje pomoć za neki humanitarni projekt prema zajedničkom dogovoru;(2) 
 • pomoći iz ušteđevine patrole-družine ili svoje osobne štednje u izvođenju neke izviđačke akcije ili pojedincu koji je slabog materijalnog stanja.(2)
 • naučiti stupnjeve obrazovanja; (1) 
 • obići sa svojom patrolom ili družinom barem jednu znanstvenu ustanovu (1) 
 • pripremiti sa svojom patrolom pregled nekog znanstvenog otkrića tako da se kroz povijest vidi značenje i razvoj (2) 
 • razgovarati o PC i informatici (2)
 • naučiti pjevati barem tri izviđačke pjesme;(2) 
 • obići sa svojom patrolom ili družinom barem jednu kulturnu priredbu ili manifestaciju;(2) 
 • pripremiti sa svojom patrolom točku za program taborske vatre ili priredbe u jedinici;(2) 
 • predstaviti svojoj patroli zadnju pročitanu knjigu.(1) 
 • sudjelovati u izradi barem jednih prigodnih zidnih novina;(2) 
 • sudjelovati u izradi barem jedne makete ili priručnog sredstva;(1) 
 • sudjelovati u izradi nekog prigodnog predmeta poput maske za maskenbal, prigodne čestitke, zgoditka za lutriju, poklona za djecu ili starije u domovima i sl.;(2) 
 • naučiti dvije do tri nove izviđačke ili društvene igre. (1)

Da bi se osvojila brončana zvjezdica potrebno je prvo osvojiti dva polja (žuto i zeleno polje).

Prema tome prva se zvjezdica osvaja u tri podstupnja koja su označena brojkama 1, 2 i 3.

Savladanim elementima programa koji su označeni s brojkom 1 izviđač osvaja žuto polje, nakon toga slijedi osvajanje zelenog polja (oznaka 2), a nakon osvojenog programa označenog s brojem 3, izviđač osvaja prvi stupanja znanja brončanu zvjezdicu.

Planirano vrijeme osvajanja prvog stupnja je dvije godine.

2. STUPANJ
IZVIĐAČKOG ZNANJA

Svjetski skautski pokret
 • WOSM (World Organization of Scout Movement) je svjetski pokret skauta. Potrebno je upoznati njegova obilježja, rasprostranjenost, veličinu, sjedište.(1) 
 • Potrebno je uključiti se na neki način u obilježavanje dana rođenja B.P.-a 22. II (1857.), u skautskom svijetu poznat kao “Thinking day”.(2)
Izviđačka organizacija Hrvatske
 • Potrebno je obnoviti poznavanje izviđačkih zakona i usporedbu svog ponašanja u skladu s njima.(1) 
 •  Treba upoznati način organiziranja i kategorije članstva Klubu i u Savezu izviđača Hrvatske.(1) 
 •  “Upoznali smo drugu izviđačku patrolu”. Poželjno je uspostaviti kontakt s izviđačima iz patrole neke druge jedinice u svojem mjestu ili u Hrvatskoj.(2)
 • pobliže upoznati osnove jednog državnog blagdana Republike Hrvatske;(1) 
 • obići i upoznati glavne karakteristike druge županije u Republici Hrvatskoj(1); 
 • upoznati jednu karakterističnu nošnju drugog kraja Hrvatske;(2) 
 • upoznati i naučiti smještaj glavnih ustanova u svom mjestu: sjedište općine, policije, HP-a i HT-a, vatrogasaca, bolnice, kazališta…;(2) 
 • upoznati osnovne vodene tokove u svome zavičaju-regiji.(2)
 • upoznati i primijeniti pravila kretanja organizirane skupine u prirodi;(1) 
 • izraditi jednostavnu skicu terena;(1) 
 • naučiti orijentirati kartu pomoću kompasa;(1) 
 • naučiti pronaći Sjever noću pomoću zvijezde Sjevernjače i kako pomoću zviježđa Velikog medvjeda doći do nje;(1) 
 • naučiti što je azimut i ostvariti kretanje po njemu;(1) 
 • ucrtati na papiru dio prijeđenog puta na izletu, koristeći topografsku kartu;(2) 
 • upoznati brojčani odnos veličina u prirodi i na topografskoj karti;(2) 
 • upoznati osnovne topografske znakove;(2) 
 • naučiti ucrtavanje zadane staze na topografsku kartu;(2) 
 • ostvariti sa svojom patrolom ili jedinicom pješački izlet od 10 do 20 km.(2)
 • izmjeriti veličinu svoga parnog koraka te ga primijeniti u ocjenjivanju udaljenosti u prirodi;(1) 
 • vježbati kroz igru slobodno ocjenjivanje dužine, težine, vremena i količine predmeta, udaljenosti itd.;(1) 
 • upoznati tragove ljudi i vozila na različitom tlu;(1) 
 • upoznati tehnička sredstva promatranja – dvogledom.(2)
 • upoznati osnovne načine šifriranja pisma te u svojoj patroli sudjelovati u izradi jednog patrolnog šifriranog koda;(1) 
 • uvježbati točno i brzo slanje i primanje signala “semaforom”;(1) 
 • upoznati signalizaciju Morseovom abecedom.(2)
 • upoznati uporabu šatorskog krila (kao kabanice i zaklona);(1) 
 • upoznati mali pionirski alat (sjekiricu, nož, pilu, ašovčić), sigurnost rukovanja njime i njegovo održavanje;(1) 
 • izraditi barem jedan patent za odlaganje i čuvanje malog alata na taborovanju;(19 
 • naučiti izgraditi jednostavnu, ali dobru vatru, koja plane uz dvije do tri šibice;(1) 
 • upoznati nekoliko vrsta tradicijskih vatri u raznim krajevima svijeta (pagodu, indijanku, zvjezdastu, stražarsku);(1) 
 • pripremiti jedno jednostavno ognjište na kojemu treba osigurati okoliš od požara, osigurati protok zraka u ognjištu pod loncem i način hvatanja vruće posude;(2) 
 • sudjelovati u izradi nekog taborskog objekta i nacrtati ga;(2) 
 • upoznati potrebnu opremu za boravak u prirodi na zimovanju;(2) 
 • ponoviti i naučiti vezati i primijeniti sljedeće čvorove: ambulantni, zastavni, vrzinu petlju, skraćivaljku, ribarski, vatrogasni, mrtvi čvor;(2) 
 • boraviti u prirodi 15 do 20 dana pod šatorom zajedno sa svojom izviđačkom jedinicom.(1,2)
 • naučiti jednostavne načine pročišćavanja vode jednostavnim filtriranjem, tabletom za pročišćavanje;(1) 
 • upoznati neki šumski jestivi plod;(1) 
 • upoznati čuvanje prehrambenih artikala u prirodi, higijenom ekonomata hrane i kuhinje;(1) 
 • izraditi plan namirnica nekog jednostavnog jela za patrolu u prirodi;(2) 
 • naučiti i zapisati dva do tri jednostavna recepta pripreme obroka u prirodi;(2) 
 • pomoći kuharu u pripremanju jela na taborovanju ili zimovanju.(2)
 • naučiti i nacrtati ružu vjetrova u svome kraju;(1) 
 • upoznati iskustveno predviđanje vremena obzirom na neke prirodne pojave (crveni zalazak sunca, koronu oko mjeseca, treperenje zvijezda i sl.);(1) 
 • upoznati i primijeniti u prirodi zaštitu od groma, bujice i jakog vjetra.(2)
 • dobro upoznati jednu životinju ili pticu iz drugog kraja Hrvatske;(1) 
 • upoznati i nacrtati po sjećanju jedan do dva poljska cvijeta;(1) 
 • upoznati osnovne karakteristike najprisutnijih ptica ili životinja u svome kraju;(2) 
 • upoznati i nacrtati po sjećanju još dvije do tri vrste drveta.(2)
 • naučiti kako pomoći u preživljavanju nekoj ptici ili životinji u svojoj okolici (izraditi kućicu za ptice, hranilišta za životinje zimi i sl.);(1) 
 • naučiti kako sanirati teren gdje je bilo ognjište u prirodi;(1) 
 • proučiti sa svojom patrolom koji su veliki zagađivači u našem kraju i što bi trebalo učiniti s njima.(2)
 • upoznati sadržaj torbice prve pomoći; (1) 
 • naučiti prvu pomoći kod opeklina ili sunčanice;(1) 
 • naučiti i uvježbati stavljanje osobe u besvjesnom stanju u bočni položaj;(1) 
 • naučiti i praktično primijeniti imobiliziranje ruke ili noge priručnim sredstvom;(1) 
 • upoznati mjere higijene na izletu u prirodi;(1) 
 • uključiti se u razgovor o izazovima pogubnim za zdravlje (pušenju, alkoholu, drogi);(2) 
 • unaprijediti kroz jedan mjesec vježbe (i pred patrolom dokazati) svoj osobni rekord u jednoj aktivnosti iz aerobika, gimnastike, hodanja, joginga, tjelesne kondicije;(2) 
 • sudjelovati u jednom patrolnom ili družinskom športskom natjecanju;(1,2) 
 • voditi zabilješke o svom jelovniku kroz jedan tjedan; nakon razgovora i uputa unaprijediti svoju prehranu i smanjiti ili izbaciti štetne sastojke.(2)
 • uključiti se i pomoći u nekoj izviđačkoj radnoj aktivnosti u svojoj jedinici;(1) 
 • sudjelovati u organiziranoj radnoj aktivnosti izviđača u svojem mjestu radi priskrbljivanja dijela sredstva za akcije ili humanitarne projekte;(1) 
 • sudjelovati u organiziranoj štednji svoje patrole ili družine;(1) 
 • izdvojiti iz ušteđevine patrole-družine ili svoje osobne štednje pomoć za neki humanitarni projekt prema zajedničkom dogovoru;(2) 
 • pomoći iz organizirane štednje patrole ili družine u izvođenju neke izviđačke akcije ili pojedincu koji je slabog materijalnog stanja.(2)
 • raditi na izradi Internet stranica IK Javor(1) 
 • sudjelovati u izradi makete nekog objekta koji se kroz povjest mjenjao kako se znanost razvijala;(1) 
 • održavati tečaj informatike za mlađe članove;(2)
 • naučiti pjevati još dvije do tri izviđačke pjesme;(1) 
 • pripremiti iz organizirane štednje patrole ili družine jednu točku za taborsku vatru ili priredbu u jedinici;(1) 
 • obići sa svojom patrolom ili družinom barem jednu kulturnu priredbu ili manifestaciju;(1) 
 • predstaviti patroli neki znameniti kulturni događaj iz povijesti ili sadašnjosti po vlastitom izboru;(2) 
 • preporučiti pred patrolom jednu knjigu za čitanje po izboru i obrazložiti zašto(1). 
 • sudjelovati u izradi barem jednih džepnih ili zidnih novina;(1,2) 
 • sudjelovati u izradi barem jedne makete ili priručnog sredstva;(1,2) 
 • sudjelovati u izradi nekog prigodnog predmeta poput maske za maskenbal, prigodne čestitke, zgoditka za lutriju, poklona za djecu ili starce u domovima i sl.;(2) 
 • organizirati po izboru novu ili manje poznatu igru u patroli(2).

Da bi se osvojila srebrna zvjezdica potrebno je prvo osvojiti još jedno polje (crveno polje).

Prema tome druga se zvjezdica osvaja u dva podstupnja koja su označena brojkama 1 i 2.

Savladanim elementima programa koji su označeni s brojkom 1 izviđač osvaja treće crveno polje, nakon toga slijedi osvajanje drugog stupanja znanja srebrnu zvjezdicu.

Planirano vrijeme osvajanja drugog stupnja je tri godine.

3. STUPANJ
IZVIĐAČKOG ZNANJA

Svjetski skautski pokret
 • “Organizacija skauta koju poznajem”. Potrebno je pripremiti izlaganje o jednoj nacionalnoj organizaciji skauta u svijetu po izboru (osnovne karakteristike). 
 • “Moj prijatelj skaut”. Poželjno je ostvariti pismeni ili izravni kontakt i upoznavanje nekim skautom iz bilo koje zemlje u svijetu.
Izviđačka organizacija Hrvatske
 • Potrebno je upoznati osnovne značajke povijesti izviđačke organizacije u Hrvatskoj (prije i poslije II. svjetskog rata).
 • upoznati osnovne karakteristike povijesti Republike Hrvatske; 
 • pripremiti temu o jednom važnijem povijesnom događaju Republike Hrvatske po svom izboru; 
 • upoznati važnije spomenike kulture u svom zavičaju; 
 • obići i upoznati glavne karakteristike druge županije u Republici Hrvatskoj; 
 • upoznati važnije vodene tokove u Hrvatskoj.
 • naučiti što je potrebna oprema patrole za jednodnevni i dvodnevni boravak u prirodi; 
 • upoznati pronalaženje stojne točke na karti pomoću koordinata i sjecišta azimuta; 
 • izraditi kroki terena u zadanom mjerilu; 
 • izraditi uporabljiv dnevnik dijela puta na pješačkom izletu; 
 • naučiti samostalno ucrtavati zadanu stazu na kartu pomoću koordinata, azimuta, sjecišta kružnica; 
 • ostvariti izlet s patrolom ili većom jedinicom u otežanim uvjetima (za vrijeme kiše, snijega, magle); 
 • upoznati uvjete orijentacije noću; 
 • ostvariti pješački izlet sa svojom patrolom ili jedinicom od 15 do 20 km.
 • upoznati i uvježbavati raspoznavanje tragova ljudi i životinja; 
 • vješto i neprimjetno kretati se terenom te izabrati povoljno mjesto za izviđanje zadanog područja; 
 • naučiti izviđati noću; 
 • upoznati tehnička sredstva promatranja – teleskop.
 • uvježbati signalizirati noću svjetlom i zvukom; 
 • uvježbati signaliziranje Morseovom abecedom (svjetlom, zvukom).
 • upoznati još neke vrste šatora (iglu, zvonasti, od šatorskih krila); 
 • izraditi ležaj od priručnog materijala u prirodi; 
 • upoznati način pravilnog nasađivanja i oštrenja sjekirice, 
 • upoznati veliki pionirski alat (lopatu, kramp, motiku, ašov, sjekiru, grablje, macu), njegovo čuvanje; sudjelovati u izradi patenta za njegovo odlaganje; uvježbati pravilnu sječu tanje oblice; 
 • naučiti osnovne kriterije izbora terena za taborovanje; 
 • sudjelovati u izradi većeg taborskog objekta; 
 • upoznati zadatke konačara u pripremanju i podizanju tabora; 
 • upoznati važnost vode, njene ispravnosti i uporabu na taborovanju; 
 • boraviti u prirodi pod šatorom 20 do 30 dana zajedno sa svojom jedinicom.
 • izraditi plan jelovnika s količinama namirnica za bivak svoje patrole; 
 • pripremiti zajedno s patrolom opremu za kuhanje na akciji patrole; 
 • naučiti i zapisati tri do pet recepata za pripremu hrane u prirodi; 
 • naučiti neke prirodne-samostojne izvore hrane; 
 • pomoći kuharu u pripremanju jela na taborovanju ili zimovanju.
 • naučiti osnovne vrste oblaka podijeljene po visinskoj zoni te njihovo pretpostavljano predviđanje vremena; 
 • upoznati ciklonu i anticiklonu; 
 • naučiti nekoliko načina iskustvenog predviđanja vremena u svome kraju.
 • zasaditi samostalno ili s patrolom, ili jedinicom biljku u prirodi te pratiti i pomagati njenom rastu; 
 • upoznati neku endemsku biljku ili životinju u Hrvatskoj; 
 • dobro upoznati jednu pticu ili životinju iz drugog dijela svijeta.
 • sudjelovati u izradi patenta za procjeđivanje otpadnih voda u prirodi i na taborovanju; 
 • napraviti samostalno ili s patrolom, ili jedinicom kartu zagađivača u svome naselju ili mjestu; 
 • upoznati najvažnije ekološke opasnosti u svijetu; 
 • upoznati neke od zaštićenih i ugroženih biljaka ili životinja u svome kraju.
 • izraditi nosila od šatorskog krila i motki ili drugog priručnog materijala; 
 • naučiti sadržaj i sudjelovati u kompletiranju patrolne ili družinske ljekarne; 
 • naučiti zaustaviti krvarenje kompresijom, 
 • naučiti pružiti prvu pomoć pri manjoj otvorenoj rani; 
 • naučiti pružiti prvu pomoć kod smrzavanja i ugriza otrovnice; 
 • organizirati zajedno sa svojom patrolom jedno družinsko ili odredsko športsko natjecanje; 
 • unaprijediti kroz jedan mjesec vježbe (i pred patrolom dokazati) osobni rekord u jednoj aktivnosti iz aerobika, gimnastike, hodanja, joginga, tjelesne kondicije.
 • uključiti se i pomoći u nekoj izviđačkoj radnoj aktivnosti u svojoj jedinici, 
 • sudjelovati u organiziranoj radnoj aktivnosti izviđača u svojem mjestu radi priskrbljivanja dijela sredstva za akcije ili humanitarne projekte; 
 • sudjelovati u organiziranoj štednji svoje patrole ili družine; 
 • izdvojiti pomoć iz ušteđevine patrole-družine ili svoje osobne štednje za neki humanitarni projekt prema zajedničkom dogovoru; 
 • pomoći iz ušteđevine patrole-družine ili svoje osobne štednje u izvođenju neke izviđačke akcije ili pojedincu koji je slabog materijalnog stanja.
 • sudjelovati u izradi Internet stranica IK Javor; 
 • upoznati patrolu s osnovnim podacima života i djela jedne osobe iz znanosti koju posebno cijeniš; 
 • kontaktirati s izviđačima iz cijelog svijeta putem Interneta
 • naučiti pjevati još poneku izviđačku i narodnu pjesmu; 
 • obići sa svojom patrolom ili družinom barem jednu kulturnu priredbu ili manifestaciju; 
 • upoznati patrolu s osnovnim podacima života i djela jedne osobe iz kulture koju posebno cijeniš ili s osnovnim značajkama kulture neke strane zemlje po izboru; 
 • sudjelovati u pripremi najmanje jedne ozbiljne točke programa na taborskoj vatri ili priredbi jedinice. 
 • sudjelovati u izradi barem jednog odredskog lista, zidnih ili džepnih novina; 
 • organizirati zajedno sa svojom patrolom ili družinom čajanku ili izviđačku društvenu večer s programom za gostujuću družinu izviđača; 
 • izraditi samostalno ili s još jednim članom iz patrole maketu nekog taborskog objekta; 
 • sudjelovati u izradi nekog prigodnog predmeta poput maske za maskenbal, prigodne čestitke, zgoditka za lutriju, poklona za djecu ili starce u domovima i sl.; 
 • organizirati zajedno sa svojom patrolom po izboru jednu novu ili manje poznatu igru u svojoj družini ili družini poletaraca.

Nakon osvojena tri polja i dvije zvjezdice, slijedi osvajanje trećeg stupnja znanja koji se osvaja u jednom koraku.

Predviđeno vrijeme osvajanja je dvije godine.

X