Ciljevi i načela

Jedan od osnovnih ciljeva osnivanja Izviđačkog kluba JAVOR Osijek je okupljanje djece i mladih. Izviđački klub Javor svojim radom i programskim načelima želi pomoći opće društvenoj zajednici na usmjeravanju djece i mladih ka pozitivnim vrijednostima, te svojim aktivnostima upotpunjuje slobodno vrijeme djece i mladih. U programskim načelima Kluba značajno mjesto zauzima sistematski rad na: 

  • odgoju i izvaninstitucionalnom razvoju djece i mladih, 
  • ljubavi prema svojoj domovini, 
  • upoznavanju povijesnih, kulturnih i drugih vrijednosti kako regije u kojoj živimo tako i cijele Hrvatske 
  • promicanju lokalnog, nacionalnog i međunarodnog mira, 
  • razvoju pozitivnih ljudskih vrijednosti kao što su humanost, radinost, hrabrost, iskrenost, samoinicijativnost, prijateljstvo, društvenost, vedrina 
  • zajedničkom djelovanju grupe i ponašanje u grupi, 
  • razvijanju zanimanja za tehniku, sport i kulturu, 
  • odgovornosti kako prema obitelji tako i prema grupi i društvenoj zajednici u cjelini, 
  • razvoju moralnih i etičkih vrijednosti te otvorenosti prema drugima, 
  • životu u skladu s prirodom i s naglaskom očuvanja i zaštite prirode.

Razvijanjem društvenih aktivnosti, putem izviđačke organizacije, ili izviđačkog pokreta, nadograđujemo naše društvo u kojem radimo i živimo, te ukupno kao društvena zajednica postajemo bogatiji, jer se ispunjavamo pozitivnim ljudskim vrijednostima.

X