Kontakt

Opći podaci

Izviđački klub “Javor”
Zmaj Jove Jovanovića 21
31000 Osijek
MB: 01547844
OIB: 75574389114
 
IBAN: HR3125000091102019412
Otvoren kod: Addiko bank d.d.
E-mail: ikjavor@gmail.com
 

Gdje se nalazimo?

Kontaktirajte nas


    X