Organizacija rada

Izviđački klub JAVOR organiziran je u tri izviđačke družine u kojima se provodi redovan izviđački rad putem patrola ili jata. U družini Jagoda okupljaju se djeca dobne skupine nižih razreda osnovne škole. U družini Runolist okupljaju se djeca i mladi viših razreda osnovnih škola, srednjih škola, te fakulteta. Odrasli članovi i voditelji se okupljaju u brđansku družinu Lipa. Ukupno u klubu djeluje 70-tak članova svih dobnih skupina. 

ODGOJNO-OBRAZOVNI CILJEVI

Izviđački klub «Javor» Osijek, kao odgojno-obrazovne ciljeve, postavlja zahtjeve koje mlada osoba kroz više područja osobnog razvoja može dostići savladavanjem izviđačkog programa koji je predviđen za pojedinu dobnu skupinu članova. Osnovni cilj je razvoj i obrazovanje izvan institucija redovnog školovanja, a posebno se aktivnosti u izviđaštvu usmjeravaju na: 

 • TJELESNI RAZVOJ 
 • UMNI RAZVOJ 
 • OSJEĆAJNI RAZVOJ 
 • DRUŠTVENI RAZVOJ 
 • ZNANSTVENI RAZVOJ, 
 • RAZVOJ KARAKTERA svakog pojedinca, izviđača. 

OBLICI RADA 

Aktivnosti članova orijentirane su pretežno na praktičnu izvedbu u ambijentu prirode. Svi oblici aktivnosti kao završnu fazu uglavnom postavljaju provjeru naučenog kroz provedbu u prirodi. Oblici rada su: 

 • Sastanci jata i patrole 
 • Sastanci družine 
 • Izleti 
 • Zimovanja, logorovanja, kolonije 
 • Natjecanja, akcije 
 • Sportske, kulturne i znanstveno tehničke aktivnosti 
 • Druge programske akcije 

METODE RADA 

Važna izviđačka metoda rada jest stalna aktivnost i praktična primjena naučenog. Sustav postupnog samo-obrazovanja članova iskazan je kao savladavanje programa kroz aktivnost i rad. Stupnjevanost programa omogućuje stabilnu, ostvarivu i stimulativnu mjeru napredovanja djeteta u njegovom kreativnom odgoju i obrazovanju kroz ostvarivanje izviđačkih sadržaja.

U radu svake dobne skupine koristit ćemo i druge primjerene metodske oblike kao: pjesmu, razgovor, diskusiju, promatranje, uočavanje i pamćenje predmeta, prikazivanje filmova i dijafilmova, demonstraciju događaja, rad na tekstu, crtanje i ručni rad, uvježbavanje i provjeru stečenog znanja i vještine.
X