Odluka o članarini u IK Javor Osijek

 

ODLUKA O ČLANARINI IZVIĐAČKOG KLUBA JAVOR OSIJEK

Temeljem Statuta udruge IZVIĐAČKI KLUB JAVOR OSIJEK kojeg je usvojila Skupština dana 4.5.2015. u skladu s člankom 31. Statuta, Izvršni odbor je na Sjednici 16.1.2023. donio sljedeću odluku:

 Članak 1.

U skladu s člankom 17. Statuta Izviđačkog kluba Javor Osijek Svaki član/ica Izviđačkog kluba Javor Osijek ima obvezu prema udruzi plaćati članarinu.

Članak 2.

U skladu s člankom 31. Statuta udruge, o  iznosu  članarine odlučuje Izvršni odbor udruge.

Članak 3.

Članarina za svakog člana/icu iznosi mjesečno 5 EUR-a  mjesečno ili 60 EUR-a godišnje. Od ukupnog iznosa 12 EUR-a se uplaćuje Savezu Izviđača Hrvatske, a udruzi ostaje 48 EUR-a po članu/ici.

Članak 4.

Članarina se uplaćuje na IBAN udruge HR31 2500 0091 1020 1941 2. Prilikom plaćanja obvezno je navesti u opisu ime i prezime člana  i model plaćanja  s naznakom za koju godinu. (primjer: Pero Perić- Članarina -1/2023).

Članak 5.

Svaki član može odabrati sljedeće modele plaćanja članarine, kako slijedi:

  1. Plaćanje u jednokratnom iznosu najkasnije do 15.3. za tekuću godinu u iznosu 60 EUR-a
  2. Plaćanje u dva obroka i to: 1. obrok u iznosu 30 EUR-a do 15.3. / 2. obrok u iznosu 30 EUR-a do 15.6. za tekuću godinu
  3. Plaćanje u tri obroka i to: 1. obrok  u iznosu 30 EUR-a do 15.3. / 2. obrok u iznosu 20 EUR-a do 15.6. za tekuću godinu /3. Obrok  u iznosu 10 EUR-a do 15.9. za tekuću godinu
  4. Novo upisani član/ica u tekućoj godini plaća 5 EUR-a x broj mjeseci (ovisno kada je postao član tijekom godine). U onom mjesecu kada je postao/la – član/ica za taj mjesec se plaća prva članarina.

Članak 6.

Novoupisani članovi prilikom PRISTUPANJA udruzi plaćaju UPISNINU u iznosu 18 EUR-a u jednokratnom iznosu na IBAN udruge HR31 2500 0091 1020 1941 2 Opis plaćanja ime i prezime – upisnina – godina kada je postao/la član/ica (primjer: Pero Perić- Upisnina 2023). Iz izvora iznosa Upisnine članu/ici pripada pravo na jednu izviđačku majicu (pri pristupanju) i izviđačku maramu (nakon danog obećanja/zavjeta). Sukladno mjesecu upisa PRISTUPANJA udruzi novi član/ica plaća članarinu u skladu s navedenim modelima u članku 5. osim u slučaju kada je pristupanje članu u 9 mjesecu tekuće godine, tada se jednokratno plaća članarina 20 EUR-a za godinu pristupanja u udrugu.

Članak 7.

Ukoliko iz istog kućanstva (obitelji) ima više članova koji nemaju vlastiti izvor prihoda članarina se za svakog člana umanjuje za 5 EUR-a. Prvi član/ica plaća godišnje 60 EUR-a, drugi član/ica istog kućanstva plaća 55 EUR-a, treći član/ica 50 EUR-a  i tako redom.

Stavak 1. ovog Članka 7. se ne odnosi na članove s vlastitim izvorima prihoda (radni odnos, mirovina ili drugi izvor prihoda).

Članak 8.

Član/ica koji je nezaposlena osoba oslobođena je plaćanja članarine ovisno o broju mjeseci u godini dok traje nezaposlenost.  Član/ica mora biti prijavljena na Zavodu za zapošljavanje.

Članak 9.

Povećanje čanarine je isključivo vezano za povećanje režijskih i drugih troškova rada udruge. Ova Odluka je donesena 16.1.2023. a stupa na snagu od 1.1.2023. i traje do promjene iste.

Predsjednica IK Javor Osijek:

mr.sc. Jadranka Kokolari

Podijeli s prijateljima:
X