28./29.9.2023. 12. Simpozij PP Kopački rit Jučer-Danas- Sutra

  1. Simpozij „KOPAČKI RIT JUČER, DANAS, SUTRA 2023.

Osijek, 28.-29.9.2023.

Naslov: IZVIĐAČKI HOD ZA BOLJI SVIJET

Ime autora : mr.sc. Jadranka Kokolari

Izviđački klub Javor Osijek djeluje na usmjeravanju djece i mladih ka pozitivnim vrijednostima, te svojim aktivnostima upotpunjuje slobodno vrijeme djece i mladih. U programskim načelima Kluba značajno mjesto zauzima sistematski rad na: Neformalnom obrazovanju djece i mladih / odgoju i razvoju djece i mladih / ljubavi prema svojoj Domovini / upoznavanju povijesnih, kulturnih i drugih vrijednosti kako regije u kojoj živimo tako i cijele Hrvatske /promicanju  lokalnog, nacionalnog i međunarodnog mira / razvoju pozitivnih ljudskih vrijednosti kao što su humanost, radinost, hrabrost, iskrenost, samoinicijativnost, prijateljstvo, društvenost, vedrina / zajedničkom djelovanju grupe i ponašanje u grupi / razvijanju zanimanja za tehniku, sport i kulturu / odgovornosti kako prema obitelji tako i prema grupi i društvenoj zajednici u cjelini / razvoju moralnih i etičkih vrijednosti te otvorenosti prema drugima /životu u skladu s prirodom i s naglaskom očuvanja i zaštite prirode.

Izviđaštvo je usmjereno za djecu i mlade, naše aktivnosti potiču i razvijaju zdrav način života, pozitivne vrline svakog čovjeka te osjećaj za život u skladu s prirodom, život usklađen sa smjernicama održivog razvoja, osobe koje prihvaćaju raznolikost, osobe koje su humane i koje znaju i hoće pomoći sami sebi, pomoći drugima te prihvatiti svaku osobu u društvu. Važna metoda je rad na otvorenom sa ciljem savladavanja vještina potrebnim za život. Izviđaštvo je škola za život. Svojim aktivnostima osnažujemo osobe koje rade s mladima, pružamo im nova znanja i vještine, ali i modele prenošenja znanja, umrežavanje mogućnosti i širenja znanja. Ujedno ih pripremamo za tržište rada. Izviđački hod za bolji svijet je projekt usmjeren na edukacije osoba koje rade s mladima.

Tijekom projekta smo aktivnostima podupirati obrazovni, profesionalni i osobni razvoj ljudi u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta u Europi i šire, što pridonosi održivom rastu, kvaliteti radnih mjesta, socijalnoj koheziji, poticanju inovacija te jačanju europskog identiteta i aktivnoga građanstva.

Na projektu je aktivno radilo osam organizacija iz pet zemalja regije. Glavna aktivnost je bila „Kamp za bolji svijet“ koji je održan u Kopačevu uz PP Kopački rit. Četiri temelja cjeloživotnog učenja bila su okosnica provedbe projekta: 1) Učiti da bismo znali, 2) Učiti da bismo činili, 3) Učiti da bismo živjeli zajedno, 4.) Učiti da bismo postojali.  U tijeku projekta polaznici su stekli dodatna znanja i vještine iz sljedećih modula: Eko svijet i klimatske promjene / Sportske aktivnosti /Kulturno-umjetnički amaterizam/ Metode rada s mladima/ Rad s ranjivim skupinama/ Doprinos zajednici/ Meteorologija/ Komunikacija/ Izrada izvještaja/IT Svijet / EU Vrijednosti i izviđaštvo.

Više o projektu možete pročitati i vidjeti na: https://www.ik-javor.hr/category/erasmus-projekt/ 

Ključne riječi:

izviđači, volontiranje, održivi razvoj, cjeloživotno obrazovanje, vještine za život, suživot s prirodom, aktivno građanstvo

 U ime svih partnera na Simpoziju je dopredsjednica Blaženka Hap predstavila projekt.

 

Podijeli s prijateljima:
X