20.01.18. JAVNOZDRAVSTVENA AKCIJA MIMOZE

Izviđački humanitarci rado sudjeluju u javno zdravstvenim manifestacijama i radu surađuju s Gradskom ligom protiv raka Osijek u poticanju navika zdravog načina života, jer izviđaštvo je ZDRAVI NAČIN ŽIVOTA.